A munkaltato nyugdijra vonatkozo kotelezettsegei

A gazdasági miniszter törvényével összhangban 2010. július 8 a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó minimumkövetelmények esetén, összekapcsolva a háttérben zajló robbanásveszélyes légkör javaslatával (2010. július 30-i folyóirat, minden olyan munkáltató felelős, akinek a robbanásveszélyt fenyegető növénytechnológiái hasznosak elkészíti a jogi pontban említett megfelelő dokumentumot.

A robbanásvédelmi dokumentumok egy robbanásvédelemről szóló dokumentum (rövidítve DZPW, amely szigorúan szabályozza a potenciálisan veszélyes légkörben történő viselkedés alapelveit, és számos olyan kötelezettséget ró a munkaadóra, amelyre szüksége van a gyulladás és robbanás kockázatának minimalizálása érdekében. A munkáltató kénytelen:- egy potenciálisan robbanásveszélyes légkör kialakulásának megakadályozása,- a gyújtás megelőzése a fentiekben légkör,- a lehetséges robbanás negatív hatásainak korlátozása a munkavállalók létének és egészségének védelme érdekében.

Vessemis Vita

Az Úrnak biztosítania kell és meg kell határoznia a biztonsági intézkedéseket. A robbanásvédelmi dokumentumnak tartalmaznia kell a biztonsági intézkedések szisztematikus ellenőrzésének leírását, a berendezés karbantartásának dátumait, a robbanás kockázatának, a gyújtóforrások valószínűségének, a használt technológiák típusainak, a létesítményeknek, a potenciális forrásnak kitett anyagoknak, a robbanás becsült hatásainak leírását. Ezenkívül részt vesz a munkahelyen a robbanásveszélyes tér megfelelő zónáinak elkülönítésében, és meghatározza a robbanás bekövetkezésének valószínűségét.A munkáltató köteles biztosítani a rendeletben leírt megfelelő biztonsági intézkedéseket. A dokumentumot el kell készíteni, mielőtt biztosítja a munkavállalónak a veszélyeztetett munkahelyet. A veszélyes helyeket jól meg kell jelölni egy sárga háromszög jelöléssel, fekete szegéllyel és középen fekete EX felirattal. A DZPW-ben a munkáltató vállalja, hogy biztosítja az evakuálást abban a helyzetben, amikor veszélybe kerül.