Egeszseg megelozesenek szinonimaja

Az ATEX az Európai Unió jogi dokumentuma, amely szabályozza a bizalom és az egészségmegelõzés követelményeit, amelyet a robbanásveszélyes területeken történõ kiszolgálásra szánt terméknek kell elvégeznie. A legutóbbi, az ATEX 2014/34 / EU szabványok szerinti egységeket követõ irányelv 2016. április 20-án lép hatályba. Minden anyagot a következõképpen kell megjelölni:

1. CE-jelölés, 2. a tanúsítványt kiadó egység azonosító száma, 3. Robbanásbiztos szimbólum, 4. robbanási csoport, 5. felszerelési kategória, 6. robbanásvédelmi típus, 7. robbanási alcsoport, 8. hõmérsékletosztály.Minden edényt úgy kell beállítani, hogy a könyv ne veszélyeztesse. A tanúsítvány kiadása a meghatalmazott vállalatok (pl. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - igazoló és tanúsító kutatóintézet Gliwice az alábbi eljárásokból áll: 1. EK-szabványvizsgálat - annak igazolása, hogy az edény megfelel bizonyos követelményeknek irányelv, 2. a termelés minõségbiztosítása - a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó eljárás, amely lehetõvé teszi a termék CE-jelöléssel való jelölését és a megfelelõségi nyilatkozat kiadását, 3. termékellenõrzés - a létesítményben létrehozott minden egyes hatás kérdése és minõsége az információval való együttmûködés megteremtése érdekében; használt minõségbiztosítási rendszer, beleértve a végsõ ellenõrzést és a termék tapasztalatait, 5. az ügyféllel való együttmûködés - a gyártó által elvégzett minden egyes másolat megfelelõ tesztelésének eljárása, a biztonsági tervben az EK-típusvizsgálati tanúsítványban és az irányelvben ismertetett elvárásokban szereplõ szinkronizáció az ügyféllel. belsõ gyártásellenõrzés - a berendezések mûszaki dokumentációjának elkészítési eljárása, a dokumentumokat az utolsó gyártástól számított 10 évig kell tárolni, 7. a mûszaki dokumentáció átadását a bejelentett személynek a tárolási projektben, a dokumentációt általános leírásnak, tervnek, rajznak, diagramnak, leírásnak, szabványlistának kell lennie a vizsgálatok és számítások eredményei, a megfelelõségi nyilatkozat, 8. az egységgyártás ellenõrzése.