Egy penztargep tobb ertekesitesi helyre

A pénztárgépnek nevezett pénztárgép, mint egy autó, időszakos felülvizsgálatot igényel. A jelen esetben azonban a kérdéses felülvizsgálatot legkésőbb az utolsó felülvizsgálat vagy a fiskális eljárás elvégzése után két évvel el kellene végezni.

A pénztárgép felülvizsgálatának kötelezettsége a jó jogi szabályozásból fakad. A pénztárgépek kétéves felülvizsgálatának jogalapja a 7. bek. 1 pont 6 összefüggésben a 16. bek. A pénzügyminiszter 2008. november 28-i rendeletének 1. pontja a pénztárgépek használatának feltételeinek történetében. A törvény és természetesen a büntető törvénykönyv 61. cikke (3 bekezdésének rendelkezései szerint a pénztárgép elmulasztása vagy idő előtti felülvizsgálata a könyv helytelen vezetésének minősül, és pénzbírságot von maga után egy adóügyi bűncselekményért. A kétévenkénti áttekintés olcsóbb alternatívája azonban az, ha azt évente áthelyezik. A pénztárgépek felülvizsgálatáról akkor is gondoskodnia kell a megfelelő dátum megnevezéséről, amelyet az adószám-platformon készítenek. A művészettel együtt. 12 E törvény 3. §-a szerint a hónapokban ismert időpontok közel állnak a múlt hónap ennek a napnak a napjához, amely megfelel a határidő kezdő napjának, és amikor az új hónapban nem volt ilyen nap - az előző hónap utolsó napján.

A pénztárgép felülvizsgálatának időpontjának felügyeletére az a személy tartozik, aki a kérdéses pénztárgépet használja. A közelmúltbeli ellenőrzéstől számított két év lejárta előtt a birtokosnak tájékoztatnia kell a szerviztechnikát az ilyen ellenőrzés szükségességéről. A pénztárgép-szerelőnek a pénztárgép-tulajdonos által az értesítést követő 5 napon belül kötelezően elvégeznie a pénztárgép műszaki felülvizsgálatát (pénzeszközök esetében a törvény 31. évadának 4. szakasza.

A pénztárgép műszaki állapotának felülvizsgálata során először ellenőrizni kell az összes pénztárgép-pecsét állapotát, a burkolat állapotát, az adóügyi dokumentumok olvashatóságát, a munkaprogramot, a helyes működést, a memóriát és az akkumulátor állapotát.Végül, annak elkerülése érdekében, hogy az adóhivatal kártyája alá vonja magát, az adózónak figyelnie kell a pénztárgép felülvizsgálatának határidejét.