Firmao

https://m-ze24.eu/hu/

Minden vállalkozónak az alkalmazandó számviteli törvény tartalmának célja a társaság vagyonának nyilvántartása. Az ilyen nyilvántartásba vétel az állóeszközök nyilvántartása.

A névbõl álló eszközök a következõk: föld, földhasználati jog, épületek és építmények, gépek, szállítóeszközök, bútorok és egyedi eszközök, amelyeknek a száma vásárlási tételükben meghaladja a háromezeröt jót. Az eszköz nyilvántartásba vételének kötelezettsége abban a hónapban történik, amikor azt meghozták.

Az állóeszközök nyilvántartása valószínûleg a munkaidõ-magazinokban megvásárolt pozícióban, a számítógépen lévõ megfelelõ dobozokkal ellátott nyomtatott kártyákon, a kézzel készített kártyákon, a táblázatok nélküli notebookokon, a megfelelõ táblázatok nélküli notebookokban kezelhetõ. A feltétel az, hogy a névben használt dokumentumot kézzel töltse ki.

Az állóeszközöket a bevitt alapok kezdeti értékét tartalmazó dokumentumok alapján rögzítik. Az állóeszközök nyilvántartási táblázatának tartalmaznia kell: sorszámot, a beszerzés és a kézhezvétel dátumát, a vásárlást igazoló adatokat, a tárgyi eszköz leírását, a tárgyi eszközök besorolásának szimbólumát, a kezdeti árat, az értékcsökkenési ráta (függõ évek óta, az értékcsökkenés mértékét, az értékcsökkenés összegét, frissített összegét a kezdeti érték, az értékcsökkenési leírások összege és a megszûnés dátuma, a megjegyzéssel együtt. Az intézkedés értékesítési sikereiben adja meg az értékesítés dátumát, ha az állóeszköz megsemmisül, felszámolási jelentést kell csatolni. Folyamatos jogi aktus megemlítése esetén a társaságnak meg kell õriznie az ingatlanok beszerzését igazoló dokumentumokat.