Gazdasagi tevekenyseg es egyosszegu mezogazdasagi termelo

A kétezer-tizenhatodik év folyamán a pénztárgép irányában elektronikus eszközökön keresztül történő nyilvántartásba vétel kötelezettségét minden olyan vállalkozó fogja kezelni, aki üzleti tevékenységet folytat és egészséges támogatást nyújt a bejegyzett pénzügyi tevékenységet nem folytató szervezeteknek és az átalánydíjas gazdálkodóknak. A fiskális pénznemben a vasutakat fokozatosan hajtják végre.

A tizenötödik év tizenötödik évében a jogalkotó eltörölte a gazdasági szereplők lemondását az elektronikus nyilvántartásoknak a jogalanyok számára történő megőrzésének kötelezettsége alól, köztük a szabályok súlyos megsértését. Ezek a jogsértések főként a kampányok tényleges forgalmának a húszezer forgalom határain belül történő alulértékelésére vonatkoztak, amelyek esetében nem volt köteles az áruk és a segítségnyújtás nyilvántartását poszter-pénztárgépen keresztül és annak átutalásán keresztül kifizetni. A pénzügyminisztérium szerint a leggyakrabban elkövetett iparágak az autóügyi módszerek, a jármű-diagnosztikai állomások, az orvosok, a fogorvosok, a fodrászok és az étkezdék, az oktatási intézmények területén, valamint ezeken az irányított pozíciókon keresztül kerültek visszaadásra. A jogalkotó azt is állítja, hogy a nyilvántartásba vett üzleti tevékenységet nem igénylő, a fogyasztók munkájára szolgáltatásokat nyújtó valamennyi gazdasági szereplő forgalma nyilvántartásba vétele nagy mozgást jelent a piacon az átláthatóság és a vonzerő növelésére, valamint jogaik jobb és csendesebb érvényesítésére a fogyasztói bíróság előtt. A szóban forgó rendelet negyedik cikke szerint a gumiabroncsok cseréjére, műszaki kérdésekre és konzultációkra, valamint az adótanácsadókra, a fodrászokra és a kozmetikusokra vonatkozó szolgáltatásokat a 2000. január első napjával, a tizenhetedik évvel együtt kellett gyorsan telepíteni. A későbbi esetekben a külön rendeletek hatálya alá nem tartozó vállalkozók a pénztárgép telepítéséhez húszezer zlotys határérték túllépésétől számított két hónapot jelentik.