Munkahelyi higienia a kezi szallitasnal

https://alco-br.eu/hu/

Minden vállalat köteles gondoskodni vendégeink biztonságáról. Ez különösen olyan vállalatokra vonatkozik, amelyek szoros munkát végzõ nehéz anyagokat használnak. Az ilyen körülmények között dolgozók egészségét és életét rendkívül védeni kell a munkáltatónak.

„A gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendelete a munkahelyi bizalomra és egészségre vonatkozó minimumkövetelményekrõl, valamint a robbanásveszélyes légkör megismerésének lehetõségével együtt kényszeríti a munkáltatót egy robbanásvédelmi dokumentum kidolgozására. Ez valójában csak azokban a vállalatokban van megállapítva, amelyeknél gyúlékony anyagokat veszünk, amelyek levegõvel robbanásveszélyes légkört hozhatnak létre. Ilyen anyagok lehetnek folyadékok, gázok és finom eloszlású szilárd anyagok, azaz por.

A potenciálisan robbanásveszélyes helyiségek azonosítása során a veszélyes, tûzveszélyes anyagokkal, amelyekkel a munkavállalók érintkeznek. Ha már jelezték, kérjük, olvassa el a bevezetõben említett miniszteri rendeletet.

Arról beszél, hogy milyen dokumentumokat kell készítenie a munkáltatónak. A rendelet 4.4. Pontja szerint minden olyan kockázatértékelést elvégez, amely a munkahelyi környezetben robbanásveszélyes légkörrel való találkozás lehetõségével párosul. Az utolsó úgynevezett „kockázatértékelés”, amely magában foglalja, de nem kizárólag, a következõket:

a a robbanásveszélyes légkör valószínûsége, \ tb a robbanásveszélyes légkör elõfordulásának lehetséges idõpontja, \ tc az élet valószínûsége és a gyújtóforrások aktiválása, mint például az elektrosztatikus kisülés, \ td a munkaadó által használt létesítmények, tartalmak és keverékek, \ tmechanizmusok és kölcsönhatásuk között, \ te a lehetséges robbanás hatásának várható mérete.

Fontos figyelembe venni a szomszédos helyiségeket, amelyek valamilyen módon kapcsolódhatnak a potenciálisan veszélyeztetett területek nyílásaihoz, például szellõztetéssel. Veszély esetén még nem lesz biztonságos.

A teljes kockázatértékelés befejezése után a munkáltató köteles továbbá a rendelet 7.1 szabálya mellett robbanásvédelmi dokumentumot készíteni.

A robbanásvédelmi dokumentumnak több fontos részbõl kell állnia, tartalmaznia kell egy listát a dolgokról és a munkáltatói nyilatkozatokról arról, hogy milyen tudatosságra van szükségük a szavakra. A dokumentum fontos elemei: potenciálisan robbanásveszélyes környezet és gyújtóforrások listája, a robbanások megelõzésére használt készítmények leírása, a dokumentumok frissítésének dátuma, az éghetõ anyagok leírása, robbanásveszélyes felmérés, lehetséges robbanási forgatókönyvek, valamint alátámasztó dokumentumok. A robbanásvédelmi dokumentumnak tartalmaznia kell grafikai és létesítményrendszereket is.

A fent említett dokumentáció megfelelõ elkészítése szempontjából érdemes szakemberek segítségét kérni. A munkavállalók élete és egészsége a legfontosabb dolog, és garantálja, hogy a kockázatértékeléseket jól végezték.